Każdy płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. powinien posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to obowiązek ustawowy i dotyczy wszystkich przedsiębiorców! …

Szukamy osób chętnych do przygarnięcia piesków, więcej informacji pod numerem telefonu 81/82-15-080.

1.Wzór oferty na realizację zadania publicznego

2.Wzór umowy o realizacje zadania publicznego.doc

3.Karta_oceny_formalnej_i_merytorycznej_oferty.

4.Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Wójt Gminy Zakrzówek podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych …

W 2023 r. zmianie uległy adresy posesji o utrudnionym dostępie do odbioru odpadów. Dla osób zainteresowanych wykaz ww. posesji dostępny jest na stronie gminy w …

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 22.12.2022 r. do odwołania dla miejscowości Zakrzówek, ul. Zachodnia, ul …