Gmina Zakrzówek podejmuje inicjatywy zmierzające do polepszenia jakości życia mieszkańców tak, by korzyści z nich płynące obejmowały całe rodziny. Realizowane projekty dotyczą edukacji, pomocy społecznej, rozwoju …

Od początku 2019 roku rozpoczęto planowanie, przygotowanie i realizację inwestycji potrzebnych i od dawna wyczekiwanych przez mieszkańców Gminy Zakrzówek. Największy nacisk stawiany jest na poprawę infrastruktury drogowej …

Gmina Zakrzówek na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Lublinie przystąpiła do  realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy Zakrzówek będą mogli m.in. złożyć wnioski o wsparcie na wymianę …

Ukazał się nowy numer Wieści Zakrzoweieckich, zapraszamy do lektury.

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października …