Zakrzówek-Wieś

Liczba ludności: 449 osób

Sołtys: Rachoń Tomasz

Rada Sołecka: Tomasz Piasecki, Dariusz Wajs, Marek Zawadzki, Justyna Kliza, Michał Staroch, Mirosław Babiarz

Statut Sołectwa