Zakrzówek-Wieś

Liczba ludności: 449 osób

Sołtys: Rachoń Tomasz

Rada Sołecka: Monika Nowak, Iwona Czerniak, Tadeusz Rachoń, Ewa Łukasik

Statut Sołectwa