prow 2014-2020

Projekty realizowane przez Gminę Zakrzówek przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

2020 – “Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi”

2018 – “Modernizacja stadionu sportowego oraz rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Zakrzówku”