Rudnik Pierwszy

Liczba ludności:  295 osób

Sołtys: Adam Maziarz

Rada Sołecka: Elżbieta Smolarz, Kruk Regina, Teresa Stankiewicz, Jakóbczak Barbara, Czerniak Ryszard.

Sołectwo Rudnik Pierwszy posiada profil na Facebooku

Statut Sołectwa Rudnik Pierwszy