Świerczyna

Liczba ludności: 47 osób

Sołtys: Grzegorz Mańka

Rada Sołecka: Angelika Jasik, Tomasz Janik, Anna Sulowska, Bartłomiej Stręciwilk, Mateusz Mańka

Statut Sołectwa Świerczyna