Świerczyna

Liczba ludności: 47 osób

Sołtys: Grzegorz Mańka

Rada Sołecka: Andrzej Stręciwilk, Wiesław Jasik, Krystyna Łukasik, Tomasz Janik, Zuzanna Łukasik.

Statut Sołectwa Świerczyna