Lipno

Liczba ludności: 149 osoby

Sołtys: Kania Henryk

Rada Sołecka:   Szczepan Stańko, Paweł Gumiela, Ewa Janczarek

Statut Sołectwa Lipno