Lipno

Liczba ludności: 149 osoby

Sołtys: Kania Henryk

Rada Sołecka:   Janusz Widomski, Alina Pasternak, Krzysztof Martyniuk.

Statut Sołectwa Lipno