Studzianki

Liczba ludności: 478 osób

Sołtys: Piotr Gnat

Rada Sołecka: Jolanta Wierzchowska, Anna Zawiślak, Anna Smyl, Karol Siemiński

Statut Sołectwa Studzianki