Studzianki

Liczba ludności: 478 osób

Sołtys: Piotr Gnat

Rada Sołecka:Jolanta Mazur, Stanisław Ładziak, Grażyna Mertyn, Mateusz Głąb, Anna Smyl, Agnieszka Drozd, Anna Korbus.

Statut Sołectwa Studzianki