Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Zakrzówek:

2024

2023

2022

2021