Majorat

Liczba ludności: 151 osób

Sołtys: Zbigniew Kawęcki

Rada Sołecka:  Mariola Różyła, Marek Pasternak, Bożena Jachura

Statut Sołectwa Majorat