Majorat

Liczba ludności: 151 osób

Sołtys: Zbigniew Kawęcki

Rada Sołecka:  Mariusz Kowalczyk, Agata Nieściór, Ewa Sobota.

Statut Sołectwa Majorat