Majdan-Grabina

Liczba ludności: 751 osób

Sołtys: Stanisław Staroch

Rada Sołecka: Iwona Zielonka, Tomasz Wierzbicki, Dorota Stefanek, Paweł Dziewa, Robert Drozd, Mariusz Makuch, Jarosław Sagan.

Sołectwo Majdan-Grabina posiada profil na Facebooku

Statut Sołectwa Majdan-Grabina