Majdan-Grabina

Liczba ludności: 751 osób

Sołtys: Stanisław Staroch

Rada Sołecka:  Agnieszka Kłoczko, Dorota Stefanek, Leszek Wtykło, Paweł Dziewa, Robert Drozd, Teresa Lipiec, Justyna Zdybel

Sołectwo Majdan-Grabina posiada profil na Facebooku

Statut Sołectwa Majdan-Grabina