Bystrzyca

Liczba ludności: 738 osoby

Sołtys: Marta Kawęcka

Rada Sołecka: Ewa Goch, Andrzej Kozak, Izabela Zarzeczna- Cur, Zbigniew Marzec

W SOŁECTWIE DZIAŁAJĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy

Jednostka terenowa S-1 (GLM – GAZ Gazelle)
KSRG – Nie
Wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych
Jednostka zrzesza 37 druhów.

Prezes – Zbigniew Marzec
Naczelnik – Andrzej Kozak

Koło Gospodyń Wiejskich
Przewodnicząca – Lucyna Drąg

Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej “Nasza Szkoła”
Prezes – Aneta Śnios

Stowarzyszenie „Młodzi w Akcji”
Prezes – Tomasz Kuśmierz

Statut Sołectwa Bystrzyca