Studzianki-Kolonia

Liczba ludności: 241 osoby

Sołtys: Makuch Henryk

Rada Sołecka: Agnieszka Łukasik, Wojciech Bartnik, Anna Bartnik, Ryszard Kozik, Wiesław Gnat.

Statut Sołectwa Studzianki Kolonia