Od dnia 26.02.2021 r. na ujęciu wody Zakrzówek-Wieś będzie prowadzona procedura chlorowania wody podchlorynem sodu dostarczanej dla miejscowości Sulów, Góry, Zakrzówek-Wieś, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Bystrzyca …

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego: KULINARNE SKARBY WIELKANOCY.

Celem …

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania …

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje mieszkańców Gminy, iż od dnia 23 …

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku

  

                                               zapraszają na

Szkolenie chemizacyjne …

Firma Ekoland informuje, że w dniu: 19.02.2021 r. zostaną odebrane odpady z posesji trudno dostępnych, które nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem z …

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych …

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzówku rozpoczyna przygotowania uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – w związku z tym, uprzejmie proszę pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w …

Od dnia 08.02.2021 r. na ujęciu wody Zakrzówek-Wieś będzie prowadzona procedura chlorowania wody podchlorynem sodu dostarczanej dla miejscowości Sulów, Góry, Zakrzówek-Wieś, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Bystrzyca …