Mieszkańcy Gminy Zakrzówek!

Informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami …

W związku z zadaniem pt. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu” zleconym przez powiat kraśnicki, informuję, że na terenie gminy Zakrzówek (obręb Rudki Kolonia) odbywać się …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego …

Podczas sesji Rady Gminy Zakrzówek w dniu 20 stycznia br., radni przyjęli budżet gminy na rok 2022. Budżet uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w …

W ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje projekt strategiczny, którego celem jest …