Gmina Zakrzówek jako jedna z 7 gmin w Polsce bierze udział w projekcie „Ekonomia Społeczna- Drogowskaz Rozwoju Społecznego”. Realizacja projektu finansowanego w 100% ze środków …

Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdej szkoły. W dniu dzisiejszym uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej  im. J. Kochanowskiego w Zakrzówku złożyli uroczyste …

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dniu wczorajszym (12.10) odbył się wyjazd profilaktyczno-integracyjny do Warszawy. Uczestnicy pod …

10 października 2021 roku 13 par z terenu Gminy Zakrzówek świętowało tzw. „Złote Gody”, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą …

Serdecznie zapraszamy pełnoletnich mieszkańców powiatu kraśnickiego na bezpłatne badania znamion współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze …

Serdecznie zapraszamy pełnoletnich mieszkańców powiatu kraśnickiego do zapisów na bezpłatne zajęcia w ramach programu profilaktyki chorób kręgosłupa współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Wojewódzki …

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie.

Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja …