W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej w miejscowości Rudnik Drugi nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 28.04.2022 (czwartek) od godz. 8.00 do …

W związku z robotami konserwatorskimi  na sieci wodociągowej od dnia 26.04.2022 r. na ujęciu wody Zakrzówek-Wieś będzie prowadzona procedura chlorowania podchlorynem sodu wody dostarczanej dla …

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Rudnik Drugi nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 26.04.2022 od godziny 8.00 do godz …

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2022

1.Wzór oferty na realizację zadania publicznego

2.Wzór umowy o realizacje zadania publicznego

3.Karta_oceny_formalnej_i_merytorycznej_oferty

4.Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Rudnik Drugi nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 25.04.2022 do godz. 19.00 dla miejscowości …

Wszyscy odbiorcy wody i/lub ścieków z miejscowości Sulów – właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy, najemcy, użytkownicy proszeni są o stawiennictwo w Urzędzie Gminy Zakrzówek  pok. nr 2D (wejście …

 Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2/ HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma …

W dniu 15.04.2022 r. (piątek) dyżur Radcy Prawnego dla mieszkańców Gminy Zakrzówek został odwołany.

W dniu 14.04.2022 r. (czwartek) w godzinach 8.00-18.00 w związku z niezbędnymi pracami remontowymi na drodze gminnej nr 108349 L w miejscowości Bystrzyca, odcinek drogi …