18 marca 2024 r.(poniedziałek):

15:00 Studzianki -Kolonia – remiza OSP w Studziankach -Kolonii

17:00 Zakrzówek-Wieś – remiza OSP w Zakrzówku- Wsi

19:00 Majdan- Grabina – świetlica …

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez …

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia następujące warunki:

jest wyborcą niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w …

W czwartek  7 marca w Sali  CKiB w Zakrzówku  przeprowadzono eliminacje gminne w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej służy popularyzowaniu …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do …

11 marca 2024 r.(poniedziałek):

17:00 Świerczyna – dom sołtysa

19:00 Józefin- dom sołtysa

12 marca 2024 r.(wtorek):

17:00 Majorat- dom sołtysa

19:00 Rudki – dom sołtysa

13 marca 2024 …

W związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 05.03.2024 r. od godziny 20:00 do odwołania dla miejscowości: Góry.

W dniu 04.03.2024 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, z udziałem sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej i wojewody lubelskiego Krzysztofa …

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 2+336 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357L od km …