Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów organizują kampanię …

W związku pracami polegającymi na wymianie pompy głębinowej na ujęciu wody Zakrzówek-Wieś od dnia 21.05.2021 r.  będzie prowadzona procedura chlorowania  podchlorynem sodu wody dostarczanej dla …

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich: „Fartuszek fajnych dziewuszek–na najpiękniejszy fartuszek wykonany przez KGW „

Więcej informacji na stronie: http://lgdkrasnik.pl/2021/05/11/oglaszamy-konkurs-dla-kgw/

Karta Zgłoszeniowa …

Uprzejmie informujemy, że w naszym urzędzie mogą Państwo dokonywać płatności przy użyciu karty płatniczej lub telefonu.Klienci urzędu dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala nie będą ponosić …

W związku z wykryciem obecności bakterii coli na sieci wodociągowej od dnia 19.05.2021 r. na ujęciu wody Studzianki będzie prowadzona procedura chlorowania podchlorynem sodu wody …

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszają na konkurs „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”.

W roku obecnym Panie z Kół Gospodyń Wiejskich …