Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku zakupił nowy ambulans do transportu sanitarnego. Zakup o wartości 127 920,00 zł w połowie został sfinansowany ze środków budżetu Gminy …

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego …

Wójt Gminy Zakrzówek podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę …

         Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 1 lutego 2021 roku do 1 marca 2021 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego …

W dniu dzisiejszym Rada Gminy Zakrzówek jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2021 rok, zakłada on nie tylko większą niż dotychczas spłatę zaciągniętego w latach poprzednich kredytu …

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem …

Na terenie gminy Zakrzówek uruchomiona   została infolinia  dot. szczepień  przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.  Nr  infolinii:  81 82 15 082

WAŻNE: Infolinia funkcjonuje w dni robocze, w godzinach od 7:30 do …

Treść pisma Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie.