Zakrzówek Nowy

Liczba ludności: 100 osób

Sołtys: Robert Kasak

Rada Sołecka: Jerzy Powęzka, Eugeniusz Garbacz, Renata Powęzka, Anna Skoczylas

Statut Sołectwa