Zakrzówek Nowy

Liczba ludności: 100 osób

Sołtys: Robert Kasak

Rada Sołecka: Eugeniusz Garbacz, Stanisław Rachwał, Jerzy Powęzka, Artur Rapa, Krzysztof Nieściur, Mirosław Flis.

Statut Sołectwa