Rudki

Liczba ludności: 163 osób

Sołtys:  Maria Frąk

Rada Sołecka: Ewelina Żuraw, Iwona Bral, Bernard Makuch, Jolanta Bucoń.

Statut Sołectwa Rudki