Rudki

Liczba ludności: 163 osób

Sołtys:  Maria Frąk

Rada Sołecka:  Regina Nieściór, Andrzej Jaskółka, Radosław Frąk

Statut Sołectwa Rudki