Budowa drogi gminnej Nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 4 141 957,95 zł

Kwota dofinansowania: 2 070 978,00 zł

Wkład własny: 2 070 979,95 zł

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca” obejmuje budowę drogi na odcinku 642,88 m łączącej drogi powiatowe nr 2289L i  2293L wraz z budową nowego mostu (szerokość drogi – 5,5 m, grubość nawierzchni bitumicznej 9 cm, obustronne pobocza o szerokości 75 cm). Na całej długości drogi zaprojektowano oświetlenie drogowe typu LED.


Celem projektu jest zlikwidowanie nieciągłości sieci drogowej spowodowanej brakiem przepraw mostowych, poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.


Okres realizacji zadania: czerwiec 2021 r. – luty 2023 r.