Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 2+336 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357L od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości Zakrzówek – Wieś

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania:  2.493.788,09 zł

Łączny koszt kwalifikowalny zadania:   4.156.313,49 zł

Całkowita wartość zadania:   4.156.313,49 zł

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 2+336 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357L od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości Zakrzówek – Wieś”obejmuje:

 • wzmocnienie kruszywem podbudowy drogi,
 • wykonanie poszerzenia drogi

szerokość jezdni:

 • droga 108359L – 4,5 m – 5,0 m (na łukach poszerzenia),
  • droga 108357L – 3,5m (5,0 m na mijankach),
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
 • wymianę przepustów,
 • wykonanie poboczy z kruszywa,
 • wykonanie oznakowania oraz urządzeń BRD.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania:  luty 2024 r. – styczeń 2025 r.


Przebudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania:   534.276,00 zł

Łączny koszt kwalifikowalny zadania:    890.460,00  zł

Całkowita wartość zadania:  890.460,00 zł

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca”obejmuje:

 • wzmocnienie kruszywem podbudowy drogi,
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
 • szerokość jezdni 3,5 m (5 m na poszerzeniach),
 • wykonanie poboczy z kruszywa,
 • wykonanie oznakowania.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania:  kwiecień 2024 r. – styczeń 2025 r.


Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca – Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875  

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania:   531 208,35 zł

Łączny koszt kwalifikowalny zadania:    1 062 416,71 zł

Całkowita wartość zadania:   1 062 416,71 zł

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca – Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875”obejmuje:

 • wzmocnienie kruszywem podbudowy drogi,
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
 • szerokość jezdni 3,5 m,
 • wykonanie jednej mijanki,
 • wykonanie poboczy z kruszywa,
 • wykonanie oznakowania.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania:  czerwiec 2023 r. – maj  2024 r.


Przebudowa drogi gminnej nr 108353 L w miejscowości Rudnik Drugi  

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania:   489 058,75 zł

Łączny koszt kwalifikowalny zadania:    978 117,50 zł

Całkowita wartość zadania:   978 117,50 zł

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108353 L w miejscowości Rudnik Drugi”obejmuje:

 • wzmocnienie kruszywem podbudowy drogi
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm
 • szerokość jezdni 5 m
 • pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m
 • remont przepustów betonowych Ø 150 cm długości 13 m
 • odwodnienie powierzchniowe
 • wymianę starych lamp na lampy ledowe – 21 szt.
 • wykonanie oznakowania drogi

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania:  marzec 2023 r. – styczeń  2024 r.


Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca” zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmowało budowę drogi na odcinku 450,46 m łączącej drogę powiatową nr 2289L z drogą gminną nr 108357L  (szerokość drogi – 5,5 m,  obustronne pobocza o szerokości 75 cm) wraz z budową nowego mostu (szerokość całkowita mostu 10,65 m, światło mostu 8 m). Ponadto wykonano chodnik od drogi powiatowej do mostu o szerokości 2 m.

W wyniku realizacji zadania uzyskano podniesienie jakości infrastruktury oraz standardu technicznego dróg gminnych. Podniesiony został poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawiony dostęp do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Całkowita wartość zadania:  3 821 983,76 zł

Kwota dofinansowania: 1 639 491,15 zł

Wkład własny: 2 182 492,61 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: marzec 2022 r.


Przebudowa drogi gminnej nr 107358L Boża Wola – Kol. Studzianki – dr. pow. 2731L w miejscowości Studzianki Kolonia od km 0+000 do km 2+367,45

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 650 320,38 zł

Łączny koszt kwalifikowalny zadania:  1 300 640,76 zł

Całkowita wartość zadania: 1 387 621,80 zł

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107358L Boża Wola – Kol. Studzianki – dr. pow. 2731L w miejscowości Studzianki Kolonia od km 0+000 do km 2+367,45”obejmuje:

 • wzmocnienie kruszywem podbudowy drogi,
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
 • szerokość jezdni 3,5 m – 5,0 m,
 • grubość nawierzchni bitumicznej 8 cm,
 • wykonanie dwóch mijanek,
 • pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania:  kwiecień 2022 r. – grudzień 2022 r.


Przebudowa dróg gminnych nr 108347L w miejscowości Lipno odcinek od km 0+013,00 do km 2+775,20 oraz nr 108695L w miejscowości Bystrzyca odcinek od km 0+221 do km 1+220,00

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Łączny koszt kwalifikowalny zadania:  1 296 705,47 zł

Kwota dofinansowania: 648 352,00 zł

Wkład własny: 648 353,47 zł

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 108347L w miejscowości Lipno odcinek od km 0+013,00 do km 2+775,20 oraz nr 108695L w miejscowości Bystrzyca odcinek od km 0+221 do km 1+220,00 ”obejmuje:

 • w miejscowości Bystrzyca na odcinku drogi od km 0+221,00 do km 0+900 wykonanie nowej pełnej konstrukcji drogi, szerokość jezdni 3,5 m, grubość nawierzchni bitumicznej 8 cm, wykonanie dwóch mijanek
 • w miejscowości Lipno wzmocnienie kruszywem podbudowy drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 3,5 m, grubość nawierzchni bitumicznej 8 cm, wykonanie trzech mijanek

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych. Okres realizacji zadania:  lipiec 2021 r. – maj 2022 r.


Budowa drogi gminnej Nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 4 141 957,95 zł

Kwota dofinansowania: 2 070 978,00 zł

Wkład własny: 2 070 979,95 zł

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca” obejmuje budowę drogi na odcinku 642,88 m łączącej drogi powiatowe nr 2289L i  2293L wraz z budową nowego mostu (szerokość drogi – 5,5 m, grubość nawierzchni bitumicznej 9 cm, obustronne pobocza o szerokości 75 cm). Na całej długości drogi zaprojektowano oświetlenie drogowe typu LED.


Celem projektu jest zlikwidowanie nieciągłości sieci drogowej spowodowanej brakiem przepraw mostowych, poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.


Okres realizacji zadania: czerwiec 2021 r. – luty 2023 r.