• Urząd Stanu Cywilnego
 • tel: +48 81 821 50 78
 • pok. nr USC
 • mkrawiec@zakrzowek.pl

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, rozgraniczenia i podziały działek

 • tel: +48 81 821 50 78
 • pok. nr USC

________________________________________________________________________________________________________________

 • Referat Finansowy – Księgowość
 • tel: +48 81 821 50 77
 • pok. nr 4D

Księgowość Oświaty
tel: +48 81 823 00 08
pok. nr 12


 • Referat Finansowy – Podatki ( podatki, plac targowy)
 • tel: +48 81 821 50 96
 • pok. nr 1D

 • Referat Finansowy – Opłaty lokalne: woda, ścieki, odpady komunalne, działalność regulowana

tel: +48 81 821 50 88

pok. nr 2 D


 • Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych (przetargi, wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego)
 • tel: +48 81 821 51 31
 • pok. nr 2

 • Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa (wycinka drzew, drogownictwo, oświetlenie uliczne, przyłącza wodno-kanalizacyjne)
 • tel: +48 81 821 50 80
 • pok. nr 3

 • Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (awarie solarów, wodociągów, kanalizacji, azbest, bezdomne zwierzęta)
 • tel: +48 81 821 50 80
 • pok. nr 3

________________________________________________________________________________________________________________

 • Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej ( Program ,,Czyste Powietrze”), zarządzanie kryzysowe
 • tel: +48 81 821 51 31
 • pok. nr 2

 • Samodzielne stanowisko ds. społecznych (działalność gospodarcza, organizacje pozarządowe, zdrowie, sport, ochrona przeciwpożarowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, prace społecznie użyteczne).

 • tel: +48 81 821 50 82
 • pok. nr 11

 • Samodzielne stanowisko ds. mienia gminy
 • tel: +48 81 821 50 78
 • pok. nr USC

 • Samodzielne stanowisko ds. oświaty, obsługi organów gminy i archiwum zakładowego
 • tel: +48 81 821 50 82
 • pok. nr 11

 • Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i BHP
 • tel: +48 81 821 59 34
 • pok. nr 5

 • Samodzielne stanowisko ds. teleinformatyki
 • tel: +48 81 821 50 74
 • pok. nr 9

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • tel: +48 81 821 50 82
 • pok. nr 11

 • Inspektor Ochrony Danych- Zuzanna Gojska
 • iod@data-partners.pl