Urząd Gminy Zakrzówek

adres:
ul. Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek
tel/fax: (81) 821 50 02
email: gmina@zakrzowek.pl
 
godziny pracy:
pn – pt – 7:30 – 15:30

 • Wójt Gminy – Józef Potocki
 • tel/fax: +48 81 821 50 02
 • pok. nr 7
 • gmina@zakrzowek.pl

 • Zastępca Wójta – Mariusz Widomski
 • tel: +48 81 821 50 66
 • pok. nr 6
 • gmina@zakrzowek.pl

 • Sekretarz Gminy – Karolina Makuch
 • tel: +48 81 821 50 67
 • pok. nr 8
 • kmakuch@zakrzowek.pl

 • Skarbnik Gminy – Janina Michalska
 • tel: +48 81 821 51 45
 • pok. nr 5D
 • jmichalska@zakrzowek.pl

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • tel: +48 81 821 50 78
 • pok. nr USC
 • mkrawiec@zakrzowek.pl

 • Referat Finansowy – Księgowość
 • tel: +48 81 821 50 77
 • pok. nr 4D

  Księgowość Oświaty
  tel: +48 81 823 00 08
  pok. nr 3D

   


 • Referat Finansowy – Podatki
 • tel: +48 81 821 50 96
 • pok. nr 1D

 • Referat Finansowy – Opłaty lokalne

Opłaty- woda, ścieki :

tel: +48 81 821 50 96

pok. nr 1D

Opłaty- odpady komunalne (oraz działalność regulowana, rozgraniczenia i podziały działek):

 tel. +48 81 821 50 88

  pok. Nr 2D


 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • tel: +48 81 821 50 82
 • pok. nr 11

 • Inspektor Ochrony Danych- Zuzanna Gojska
 • biuro@data-partners.pl; iod@data-partners.pl

 • Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • tel: +48 81 821 50 78
 • pok. nr USC

 • Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (awarie solarów, wodociągów, kanalizacji, azbest)
 • tel: +48 81 821 50 80
 • pok. nr 3

 • Samodzielne stanowisko ds. społecznych (działalność gospodarcza, organizacje pozarządowe, zdrowie, sport, ochrona przeciwpożarowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, prace społecznie użyteczne).

 • tel: +48 81 821 50 82
 • pok. nr 11

 • Samodzielne stanowisko ds. mienia gminy
 • tel: +48 81 821 50 78
 • pok. nr USC

 • Samodzielne stanowisko ds. oświaty, obsługi organów gminy i archiwum zakładowego
 • tel: +48 81 821 50 82
 • pok. nr 11

 • Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i BHP
 • tel: +48 81 821 59 34
 • pok. nr 5

 • Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa (wycinka drzew, drogownictwo, oświetlenie uliczne, przyłącza wodno-kanalizacyjne)
 • tel: +48 81 821 50 80
 • pok. nr 3

 • Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych (przetargi, wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego)
 • tel: +48 81 821 51 31
 • pok. nr 2

 • Samodzielne stanowisko ds. teleinformatyki
 • tel: +48 81 821 50 74
 • pok. nr 9