herb

18 lipca 2014 roku, po wieloletnich staraniach (od 2003 roku) Minister Administracji i Cyfryzacji wydał pozytywną opinię o projektach herbu, flag i pieczęci gminy Zakrzówek.

Podstawą do wydania opinii przez ministra była uchwała działającej przy MAiC Komisji Heraldycznej, która na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2014r., w oparciu o przedstawione uzasadnienie herbu i projekty graficzne, oceniła jego zgodność z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną i wydała pozytywną opinię. Koncepcję historyczno-heraldyczną herbu, flagi i pieczęci Gminy Zakrzówek nieodpłatnie napisał mieszkaniec gminy Zakrzówek, historyk, Pan dr Henryk Krawiec, który wraz z nauczycielką plastyki z Zespołu Szkół w Zakrzówku – Panią Haliną Świątkowską oraz przy pomocy grafika Pana Marcina Dzierzkowskiego, opracował pierwowzór herbu. Stworzenie ostatecznych wersji graficznych symboli gminy powierzono firmie specjalizującej się w heraldyce i weksylologii, autorem projektów jest Pan Kamil Wójcikowski

30 lipca 2014 roku Rada Gminy Zakrzówek podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Zakrzówek. Podjęcie uchwały poprzedził wykład Pana doktora Henryka Krawca, autora Koncepcji historyczno-heraldycznej herbu, flagi i pieczęci Gminy Zakrzówek.

       HERB GMINY ZAKRZÓWEK                    WERSJA ACHROMATYCZNA

  herb                 herb achromatyczny

Herb Gminy Zakrzówek stanowi: tarcza późnogotycka (hiszpańska), o proporcjach wysokości do szerokości 7:6, w błękitnym polu tarczy widnieje postać św. Mikołaja w ceremonialnym stroju biskupim z mitrą na – otoczonej złotą aureolą – głowie i wierzchnią szatą ozdobną w postaci swobodnie spływającego z ramion czerwonego płaszcza (pluviale), spiętego na piersiach ozdobną zapinką (fibulą) oraz z białą albą. W prawej ręce św. Mikołaj trzyma pastorał złoty (żółty), w lewej zaś księgę Ewangeliarza w czerwonej oprawie z ułożonymi na niej trzema złotymi kulami w układzie 2:1.

 

Flaga Gminy Zakrzówek                                                       Flaga stolikowa 

flaga              flaga stolikowa

 

Pieczęcie

 

 pieczęć  pieczęć  pieczęć  pieczęć