Rudnik Drugi

Liczba ludności: 327 osób

Sołtys: Krzysztof Bardak

Rada Sołecka: Stanisław Krzysztoń, Marcin Pietraszek, Anna Gdańska, Joanna Sokół, Ryszard Kozioł, Krystian Szostek

Statut Sołectwa Rudnik Drugi