Rudnik Drugi

Liczba ludności: 327 osób

Sołtys: Krzysztof Bardak

Rada Sołecka: Joanna Sokół, Stanisław Krzysztoń, Artur Mazur, Krystian Szostek.

Statut Sołectwa Rudnik Drugi