Góry

Liczba ludności: 270 osób

Sołtys: Teresa Czuba

Rada Sołecka:  Dominik Bielak, Stanisław Czuba, Marcin Hałabis

Statut Sołectwa Góry