W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Zakrzówek otrzymała wsparcie finansowe na wszystkie prowadzone przez gminę szkoły na łączną kwotę
204.000 zł. Wsparcie dla szkół udzielane jest w całości z góry i bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.  Poniżej zestawienie szkół wraz z otrzymaną kwotą:

1. Szkoła Podstawowa w Zakrzówku  – 84.000 zł
2. Szkoła Podstawowa w Sulowie – 30.000 zł
3. Szkoła Podstawowa w Studziankach – 30.000 zł
4. Szkoła Podstawowa w  Majdanie-Grabinie– 30.000 zł
5. Szkoła Podstawowa w Rudniku Drugim – 30.000 zł

Źródło finansowania:

Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci
środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Nazwa zadania:

Laboratoria Przyszłości

Opis zadania:

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Cel zadania

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły będą mogły zakupić pomoce dydaktyczne do szkół spośród 175 pozycji – od narzędzi po roboty edukacyjne. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego. W skład wyposażenia podstawowego wchodzą m.in.:
-Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.),

-Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
-Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
-Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).