Sulów

Liczba ludności: 907 osoby

Sołtys: Dudziak Henryk

Rada Sołecka:  Mariusz Ciszek, Stanisław Powęska, Stanisław Szpyra, Jerzy Pasternak, Andrzej Janczarek, Renata Szuba, Iwona Kołodziej.

 

Statut Sołectwa Sulów