Sulów

Liczba ludności: 907 osoby

Sołtys: Marcin Szpyra

Rada Sołecka: Łukasz Michalski, Angelika Kudrelek, Mariusz Ciszek, Mirosław Kania, Stanisław Szpyra, Jan Gryta

 

Statut Sołectwa Sulów