Gmina Zakrzówek położona jest w południowo – zachodniej części województwa lubelskiego,  w powiecie kraśnickim, na północny wschód od miasta powiatowego -Kraśnika. Graniczy z następującymi gminami: Kraśnik, Wilkołaz, Szastarka (powiat kraśnicki), Batorz (powiat janowski), Zakrzew, Bychawa, Strzyżewice (powiat lubelski).

Siedziba Urzędu Gminy w Zakrzówku jest oddalona od miejscowości:

  • Kraśnik – 12 km
  • Lublin – 38 km
  • Janów Lubelski – 38 km

Biorąc pod uwagę podział Polski na jednostki geograficzne, obszar gminy jest położony na Wyżynie Lubelskiej, na pograniczu lekko falistej Wyniosłości Giełczewskiej i silnie urzeźbionego pagórkowatego Roztocza Zachodniego.
Przez teren gminy przebiega górny odcinek biegu rzeki Bystrzycy.
Południowa część gminy znajduje się w granicach Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Powierzchnia gminy

Gmina ma powierzchnię 9,908 ha a w jej skład wchodzi 16 sołectw o łącznej liczbie mieszkańców 6943 osób (stan na 31.12.2011). Dominującym działem tutejszej gospodarki jest rolnictwo, 2/3 użytków rolnych stanowią gleby klasy III. Na terenie gminy istnieje 6 szkół podstawowych, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła rolnicza, technikum rolnicze dla pracujących i gimnazjum. Gminę przecina droga wojewódzka nr 842 relacji Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw będąca w układzie komunikacyjnym łącznikiem między dwoma drogami krajowymi o funkcji dróg ekspresowych S – 19 oraz S – 17.

W każdy piątek gmina zaprasza na targi odbywające się na utwardzonym placu przy ul. Targowej w Zakrzówku.