Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zakrzówek

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Zakrzówek otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji  pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zakrzówek”.

W ramach zadania przebudową zostaną objęte:

  1. Droga gminna na działce nr 591 w obrębie Rudnik Pierwszy
  2. Droga gminna nr 108363L w miejscowościach Józefin – Świerczyna
  3. Droga gminna nr 108362L w miejscowości Józefin
  4. Droga gminna na działce nr 1178 w Zakrzówku

Inwestycja polega na wykonaniu prac przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni asfaltowych, poboczy, poszerzeń, prac brukarskich w zależności od konkretnego odcinka.

Całkowita wartość zadania: 1.951.072,21 zł

Dofinansowanie: 1.472.500,00 zł

Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Zakrzówek otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji  pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku”.

W ramach zadania wybudowany zostanie budynek przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek przeznaczony będzie dla grup przedszkolnych, z możliwością prowadzenia zajęć dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Planowana wartość zadania: 10.000.000,00 zł

Dofinansowanie: 8.500.000,00 zł


Gmina Zakrzówek w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na realizację następujących inwestycji 

Lp.Przewidywana wartość inwestycjiOtrzymane dofinansowanieOpis inwestycji
 1.5.250.000,004.987.500,00W ramach zadania przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Zakrzówek, Majdan – Grabina, Studzianki i Rudki. Dodatkowo w Zakrzówku wykonane zostaną parkingi i plac manewrowy.
 2.4.200.000,003.990.000,00W ramach zadania przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Zakrzówek, Zakrzówek Wieś, Sulów. Dodatkowo w Zakrzówku zostanie przebudowany plac targowy.
 3.1.050.000,00997.500,00W ramach zadania przebudowane zostaną dwie przepompownie ścieków na tłocznie w miejscowości Zakrzówek. Poza tym inwestycja obejmie budowę/przebudowę sieci wodociągowej w celu zapewnienia dostępu do wody kolejnym mieszkańcom gminy i zapewnieniu lepszej ochrony przeciwpożarowej.
RAZEM:10.500.000,00 9.975.000,00