Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zakrzówek

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Zakrzówek otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji  pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zakrzówek”.

W ramach zadania przebudową zostaną objęte:

  1. Droga gminna na działce nr 591 w obrębie Rudnik Pierwszy
  2. Droga gminna nr 108363L w miejscowościach Józefin – Świerczyna
  3. Droga gminna nr 108362L w miejscowości Józefin
  4. Droga gminna na działce nr 1178 w Zakrzówku

Inwestycja polega na wykonaniu prac przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni asfaltowych, poboczy, poszerzeń, prac brukarskich w zależności od konkretnego odcinka.

Całkowita wartość zadania: 1.951.072,21 zł

Dofinansowanie: 1.472.500,00 zł

Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Zakrzówek otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji  pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku”.

W ramach zadania wybudowany zostanie budynek przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek przeznaczony będzie dla grup przedszkolnych, z możliwością prowadzenia zajęć dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Planowana wartość zadania: 10.000.000,00 zł

Dofinansowanie: 8.500.000,00 zł