Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzówek


Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzówek


Wniosek o zmianę zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa


Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


PODATKI:

1. Podatek Rolny

2. Podatek leśny os. fizyczne:

3. Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne

4. Podatek od środków transportowych