Bezpłatne porady prawne finansowane przez Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielane są w Urzędzie Gminy Zakrzówek poprzez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Jurko-Siembida w każdy piątek od godz. 09:00 do godz. 14:00 w pok. nr 4.


Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje, że na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2022 roku funkcjonują punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje.

Z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w punkcie organizuje się również spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji. Więcej informacji poniżej:

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO W
2022 ROKU

Informator – Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA- NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA

KARTA INFORMACYJNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA