Bezpłatne porady prawne finansowane przez Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielane są w Urzędzie Gminy Zakrzówek poprzez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Jurko-Siembida w każdy piątek od godz. 09:00 do godz. 14:00 w pok. nr 4.

 


Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje, że na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2021 roku funkcjonują 4 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w punkcie organizuje się również spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

Harmonogram pracy punktów NPP NPO i mediacji na terenie Powiatu kraśnickiego w 2021 roku.

Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.