Bezpłatne porady prawne finansowane przez Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielane są w Urzędzie Gminy Zakrzówek poprzez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Jurko-Siembida w każdy piątek od godz. 09:00 do godz. 14:00 w pok. nr 4.