Bezpłatne porady prawne finansowane przez Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielane są w Urzędzie Gminy Zakrzówek poprzez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Jurko- Siembida w każdy piątek od godz. 09:00 do godz. 14:00 w pok. nr 6.


Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje, że na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2024 roku funkcjonują punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje.

Z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w punkcie organizuje się również spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji. Więcej informacji poniżej:

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO W
2024 ROKU

Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA