III TRANSZA – 800 000,00 zł

Budowa drogi gminnej Nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca

Dofinansowanie: 517 744,75 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 141 957,95 zł


Przebudowa drogi gminnej nr 108350L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Zakrzówek Nowy 

Dofinansowanie: 233 251,36 zł

Całkowita wartość inwestycji: 598 457,03 zł


Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan-Grabina na odcinku 957mb, od km 0+006,60 do km 0+678,60 od km 0+000 do km 0,096 oraz od km 1+419 do km 1+608

Dofinansowanie: 49 003,89 zł          

Całkowita wartość inwestycji: 461 250,00 zł

______________________________________________________________________

II TRANSZA – 3 900 000,00 zł

Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku

Dofinansowanie: 3 900 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 000 000,00 zł

_______________________________________________________________________

I TRANSZA – 804 715,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108350L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Zakrzówek Nowy 

Dofinansowanie: 6 131,67 zł

Całkowita wartość inwestycji: 598 457,03 zł


Przebudowa drogi gminnej nr 108366L Rudnik Drugi – Józefin od km 0+000 do km 1+449

Dofinansowanie: 252 800,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 632 000,00 zł.


 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Studzianki Kolonia Tartak, Studzianki od km 0+000 do km 0+995

Dofinansowanie: 65 783,33 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 159 783,33 zł.


Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania pn.
Przebudowa dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina – granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 3+536,00 do km 10+560,00

Dofinansowanie: 480 000,00 zł.