Przebudowa drogi gminnej nr 108366L Rudnik Drugi – Józefin od km 0+000 do km 1+449

Dofinansowanie: 252 800,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 632 000,00 zł.


 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Studzianki Kolonia Tartak, Studzianki od km 0+000 do km 0+995

Dofinansowanie: 65 783,33 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 159 783,33 zł.


Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania pn.
Przebudowa dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina – granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 3+536,00 do km 10+560,00

Dofinansowanie: 480 000,00 zł.