Rolnictwo w Gminie Zakrzówek

Rolnictwo

 • Ilość gospodarstw rolnych 1358 szt
 • Średnia wielkość gospodarstwa 5,8 ha
 • Użytki rolne 8218 ha
 • Grunty rolne 7260 ha
 • Łąki128 ha
 • Pastwiska trwałe 348 ha
 • Lasy i grunty leśne 508 ha
 • Sady 454 ha
 • Grunty pozostałe 1690 ha

Działalność rolnicza jest podstawowym źródłem zarobkowania dla przeważającej liczby ludności gminy.

Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują około 95% powierzchni użytków rolnych. Główne kierunki produkcji rolnej na tych terenach to uprawa zbóż oraz owoców i warzyw. Jest to głównie wynikiem naturalnych warunków rozwoju rolnictwa. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost powierzchni upraw owoców miękkich. Odbiorcami owoców i warzyw są głównie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Rykach i Osmolicach.

Użytkowanie ziemi:

Użytki rolne 8410 ha w tym:

 • grunty orne – 7766 ha
 • sady – 226 ha
 • łąki – 213 ha
 • pastwiska trwałe – 220 ha
 • lasy i grunty leśne – 504 ha
 • pozostałe grunty – 633 ha

 

Struktura nasadzeń w gospodarstwach indywidualnych
Rodzaj zasiewu Powierzchnia w ha
Zboża ogółem 5516
w tym:  
Pszenica 1820
Żyto 96
Jęczmień 1200
Owies    130
Pszenżyto    180
Mieszanki zbożowe    1985
   
Gryka 58
Kukurydza na ziarno 45
Kukurydza na zielonkę 235
   
Ziemniaki 146
Buraki cukrowe 231
Rzepak 200

 

Struktura nasadzeń owoców i warzyw
w gospodarstwach indywidualnych w ha
Kapusta 11,50
Kalafiory 5,5
Cebula 8
Marchew jadalna 9,5
Buraki ćwikłowe 6,5
warzywa pozostałe 9,5
Pomidory 8
Porzeczka czarna 62,6
Porzeczka kolorowa 9
Agrest 3
Maliny 277,7
Aronia 17
Truskawka 40

 

Gmina Zakrzówek ma charakter typowo rolniczy i duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Mimo to czyste, nieskażone środowisko oraz gleby dobrej jakości stwarzają bardzo dobre warunki dla produkcji i przetwórstwa zdrowej żywności. Dla przeważającej liczby ludności działalność rolnicza jest podstawowym źródłem utrzymania. Główne kierunki produkcji roślinnej to uprawa zbóż, buraków cukrowych oraz uprawy ogrodnicze a w szczególności uprawa malin i truskawek.

W produkcji zwierzęcej dominują gospodarstwa specjalistyczne o kierunku hodowli bydła mlecznego i tuczu trzody chlewnej.