Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych 8 obrębów ewidencyjnych Gminy Zakrzówek: …

Od 23.06 br. rachmistrzowie spisowi odwiedzają respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się …

Urząd Gminy Zakrzówek  informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i …

Mieszkańcy Gminy Zakrzówek

W związku z wystąpieniem, w ostatnich dniach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu oraz deszczu nawalnego informujemy, że istnieje możliwość składania „Wniosków o …

🎓🌸Z okazji kończącego się dziś roku szkolnego 2020/2021 składamy serdeczne podziękowania dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkół za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-pedagogiczną oraz stworzenie bezpiecznych i przyjaznych …

Wójt Gminy Zakrzówek  podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych w zakresie nadania nazwy placowi znajdującemu się  w centrum miejscowości Zakrzówek

Konsultacje społeczne adresowane są do …

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje, że w związku z licznymi prośbami oraz rosnącym zainteresowaniem dzieci chętnych do udziału w konkursach „Złap rybkę” oraz „Ryba na …

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które …

W dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy Zakrzówek Radni przyjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzówek z tytułu wykonania …