Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Grabina, zrealizowała zadanie publiczne pt. „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności 2024”. Dofinansowanie uzyskano ze środków Powiatu Kraśnickiego. 

Dokonano …

Dzięki dofinansowaniu Powiatu Kraśnickiego z programu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności 2024” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku-Wsi zakupiła: sprzęt pożarniczy, rękawice …

Uwaga

Szukamy właściciela lub nowego domu dla psa znalezionego na terenie gminy, …

W związku z pracami konserwatorskimi na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym od godz. 10.00 do godz. 15.00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Bystrzyca …

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z programu województwa lubelskiego “Lubelskie wspiera OSP” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku zakupiła: ZESTAW PSP-R1 BF PLECAK …

Dzięki dofinansowaniu Powiatu Kraśnickiego z programu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności 2024” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku zakupiła: ubrania koszarowe oraz …

Dzięki dofinansowaniu Powiatu Kraśnickiego z programu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności 2024” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Drugim zakupiła umundurowanie bojowe …

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z programu województwa lubelskiego “Lubelskie wspiera OSP” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku-Wsi zakupiła Umundurowanie bojowe, rękawice strażackie …

W związku z pracami konserwatorskimi na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym (od godz. 11.00 do godz. 15.00) nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Majdan …