Wójt Gminy Zakrzówek działając zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz.559 i 583) w drodze zarządzenia nr …

Trwają prace na drogach gminnych. Wybudowane, przebudowane i zmodernizowane zostanie  10 km dróg gminnych. Wartość prowadzonych inwestycji: 8 775 057,43 zł. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych 6 707 567,68 zł …

Wszyscy odbiorcy wody z miejscowości Majdan Grabina  – właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy, najemcy, użytkownicy proszeni są o stawiennictwo w Urzędzie Gminy Zakrzówek  pok. nr 2D (wejście …

Prosimy wszystkich odbiorców wody i/lub ścieków z miejscowości Studzianki, Studzianki Kolonia oraz Sulów – właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy, najemcy, użytkownicy, którzy jeszcze nie podpisali nowych umów na …

Wszyscy odbiorcy wody i/lub ścieków z miejscowości Studzianki oraz Studzianki Kolonia – właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy, najemcy, użytkownicy proszeni są o stawiennictwo w Urzędzie Gminy Zakrzówek  pok …