15 stycznia 2021r. nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Zakrzówek zakupionego w ramach zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej …

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2021 roku, uczniowie klas I – III szkół podstawowych od 18 stycznia br. wracają do nauki stacjonarnej.

W związku …

Ruch drogowy po remoncie mostu na ulicy Wójtowicza został przywrócony. Trwają jeszcze prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej w stronę Sulowa. Prosimy o ostrożną jazdę.

Gmina Zakrzówek podejmuje inicjatywy zmierzające do polepszenia jakości życia mieszkańców tak, by korzyści z nich płynące obejmowały całe rodziny. Realizowane projekty dotyczą edukacji, pomocy społecznej, rozwoju …

Od początku 2019 roku rozpoczęto planowanie, przygotowanie i realizację inwestycji potrzebnych i od dawna wyczekiwanych przez mieszkańców Gminy Zakrzówek. Największy nacisk stawiany jest na poprawę infrastruktury drogowej …