Zespół Doradców Energetycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0.

Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje …

Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br.

Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis …

Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel oraz Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk serdecznie zapraszają na Festiwal Maliniaki 2021, 18 lipca …

W niedzielę 4 lipca 2021 r. odbyła się nasza sztandarowa impreza plenerowa „Święto Mleka i Miodu’’. Na uczestników czekały różnorodne stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń …

Strategia rozwoju ponadlokalnego jest nowym dokumentem wprowadzonym do nomenklatury dokumentów strategicznych w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dotychczas posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym (minimum …

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na Festiwal ,,Ziemia Kraśnicka Pełna Skarbów”, 18 lipca 2021 r.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych 8 obrębów ewidencyjnych Gminy Zakrzówek: …

Od 23.06 br. rachmistrzowie spisowi odwiedzają respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się …

Urząd Gminy Zakrzówek  informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i …