W dniu 22 października  2023 roku odbył się V Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności kulturalnej i finansowej Kół w bieżącym …

Gmina Zakrzówek informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 401/2023/D/OZ z dnia 04.10.2023 r. zawartej  z Wojewódzkim Funduszem …

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI

 RUDNIK PIERWSZY I ZAKRZÓWEK NOWY

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że dla miejscowości Rudnik Pierwszy i Zakrzówek Nowy  utworzono nowy obwód głosowania (nr 7). Wyborcy z …

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI MAJORAT, RUDKI, ZAKRZÓWEK, ZAKRZÓWEK-WIEŚ

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że lokal wyborczy w Zakrzówku został przeniesiony ze szkoły podstawowej do Centrum Kultury i Biblioteki w …