1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej  gminy.

3. Rodzice dziecka podlegającego ww …

Przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuje, że od dnia 22.08.2022r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy. 

Wnioski przyjmujemy w godzinach pracy tj.: poniedziałek – piątek …

O zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania …