W związku z napływającymi  informacjami, że mieszkańców odwiedzają osoby oferujące pomoc, w zakresie pozyskiwania dotacji z Programu “Czyste Powietrze”,  na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków, wskazując, że działają na zlecenie …