W dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy Zakrzówek Radni przyjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzówek z tytułu wykonania …

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53

Treść informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 15.06.2021 r.

Treść Rozporządzenia RM z dnia 11.06.2021 r.

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   …

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje Konkurs dla dzieci „Złap rybkę”.Konkurs ma na celu promocję potencjału i tradycji rybackich województwa lubelskiego i upowszechnianie wśród …

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu województwa lubelskiego …

Konkurs dla klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa”, więcej informacji na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/…/kon…/wyszukiwanka-jezykowa/

Konkurs dla klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” …

Treść Informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 10.06.2021 r.

Treść Rozporządzenia RM z dnia 04.06.2021 r.