Zgłoszenie należy przesłać do 23 marca 2021 r. na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw.

1 marca 2021 roku Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej  „Pomaganie krzepi” ogłosiła dwa kulinarne konkursy wielkanocny pod nazwą „Słodki Mazurek” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z …

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem …

W związku z awarią sieci wodociągowej w  miejscowościach Góry, Karpiówka  nastąpi przerwa w dostawie wody w dniach 04.03.2021 od godz. 20.00 – 05.03.2020 r. do …

Urząd Gminy Zakrzówek informuje, że rozpoczynają się prace terenowe związane z wykonywaniem przez firmę TAXUS, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, uproszczonych planów urządzenia lasu …

Treść informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 2 marca 2021 r.

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 226 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów …

Od dnia 26.02.2021 r. na ujęciu wody Zakrzówek-Wieś będzie prowadzona procedura chlorowania wody podchlorynem sodu dostarczanej dla miejscowości Sulów, Góry, Zakrzówek-Wieś, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Bystrzyca …

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego: KULINARNE SKARBY WIELKANOCY.

Celem …

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania …

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych …