Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w dniach 08-09.07.2023 roku, będzie realizowane  szkolenie żołnierzy 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w m. Zakrzówek, Las Fabryczny.

W związku z powyższym …

Gmina Zakrzówek 27 czerwca 2023 r. podpisała umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego, w sprawie udzielenia w 2023 r. wsparcia finansowego …

W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 06.07.2023 w godz. 08.00 – 16.00 dla miejscowości Majdan-Grabina nr …

Serdecznie zapraszamy pełnoletnich mieszkańców powiatu kraśnickiego na bezpłatne badania znamion współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze …

W związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 07.07.2023 (piątek) w godz. 12.00 – 17.00, w miejscowości Zakrzówek: ul …

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Sulów informujemy, że rozpoczyna się procedura chlorowania podchlorynem sodu wody dostarczanej dla miejscowości Sulów, Góry, Zakrzówek Wieś …

W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Grabina informujemy, że rozpoczyna się procedura chlorowania podchlorynem sodu wody dostarczanej dla miejscowości Studzianki …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w dniach 05-13.07.2023 roku, będzie realizowane  szkolenie żołnierzy 203 kompanii logistycznej 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w m. Zakrzówek, Sulów …