Wójt Gminy Zakrzówek przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, iż Gmina Zakrzówek zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach …

Od 1 lutego 2023 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja …

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzówku rozpoczyna przygotowania uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – w związku z tym, uprzejmie proszę pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w …

Więcej informacji na stronie: https://www.krus.gov.pl/artykul/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-plastycznym-krus/

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego …

W gminie Zakrzówek w budynku parafialnym przy ulicy Wójtowicza 39 w każdy 1-szy i 3-ci poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 – 19:00 czynny jest Punkt …

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 …