DWIE AKCJE SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII:

Informuję, że w dniach 14-16 września 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego …

Treść Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 89

Awaria sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sulów została usunięta.

ZASADY DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ/OŚRODKÓW

O zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym …

W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 19.08.2021 w godz. 08.00 – 16.00 dla miejscowości Bystrzyca strona …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrzycy  w dniu 12.08.2021 r.  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie  ,,Kultura, sztuka, ochrona …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku Pierwszym  w dniu 12.08.2021 r.  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie ,,Działalność na …

OSTRZEŻENIE SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Godzina i data wydania: godz. 14:26 dnia 10.08.2021 r.

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem …

Do 15 sierpnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie dla producentów rolnych, którzy  w roku 2019 lub 2020 nie …