Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2008-2016 r. Jednym z warunków …

Wójt Gminy Zakrzówek zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie, podczas których odbędzie się m.in. wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH W/S WYBORU SOŁTYSA ORAZ CZŁONKÓW …

W ramach prowadzonej kampanii społecznej  na rzecz postępu w onkologii dziecięcej „NIE nowotworom  u dzieci”, która będzie  przeprowadzona  na terenie powiatu kraśnickiego w dniach 26-27  …

W dniu 07.04.2023 r. (piątek) dyżur radcy prawnego dla mieszkańców Gminy Zakrzówek został odwołany.

W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 29.03.2023 w godz. 08.00 – 16.00 dla miejscowości Zakrzówek:

ul. Kościuszki …