RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca” …

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówek informuje, że do 30 kwietnia 2024 roku można składać wniosek o dodatek osłonowy. 

Wnioski można składać:

papierowo – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w …

Przypominamy, siedziba lokalu wyborczego w Zakrzówku została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej w Zakrzówku do Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Wyborcy z miejscowości: Majorat, Rudki …

Ostrzezenie-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow-programu-Czyste-Powietrze-do-drukuPobierz

DYŻUR RADCY PRAWNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKRZÓWEK Z DNIA 29.03.2024 R.(PIĄTEK), ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA DZIEŃ 27.03.2024 R.(ŚRODA).

Siedziba obwodowej komisji wyborczejI kursII kursOBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W BYSTRZYCY Publiczna Szkoła Podstawowa w BystrzycyLipno 7:10 Bystrzyca (str. zachodnia) 7:30 Bystrzyca (str. wschodnia) …

W dniu 21 marca 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyła się 46 edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” …

CEL PROGRAMU

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o …

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 18.03.2024 r. do odwołania dla miejscowości Góry.