Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia. Działanie 6:1 ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria I Gospodarka Wodno- Ściekowa RPO WL

Wartość projektu: 8 501 062,56 zł
Dofinansowanie: 5 049 501,12 zł
Wkład własny: 3 451 561,44 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: tzw. aglomeracji Bystrzyca (strona wschodnia i zachodnia od szkoły do granic gminy w kierunku Kiełczewic), Zakrzówek (ul. Sienkiewicza i ul. Wójtowicza), Zakrzówek Wieś, Sulów