W dniu 30 sierpnia 2012r. na zebraniu wiejskim w miejscowości Majdan-Grabina, Wójt przekazał dyrektorowi szkoły w Majdanie-Grabina zestaw instrumentów dętych dla orkiestry Majdan-Grabina.

Zakup instrumentów był możliwy dzięki pomocy finansowej z tzw. małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich 2007-2013, o którą Urząd Gminy Zakrzówek wystąpił w listopadzie 2011r.

Wartość projektu: 19 750,06 zł
Dofinansowanie: 9 999,99zł
Wkład własny: 9 750,07 zł

 

W ramach projektu zakupiono:

  1. 2 puzony
  2. 2 klarnety
  3. 7 saksofonów
  4. baryton
  5. bęben marszowy
  6. werbel
  7. talerze marszowe
  8. tuba
  9. 3 trąbki