W dniu 30 sierpnia 2012r. na zebraniu wiejskim w miejscowości Majdan-Grabina, Wójt przekazał dyrektorowi szkoły w Majdanie-Grabina zestaw instrumentów dętych dla orkiestry Majdan-Grabina. Zakup instrumentów …