Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Wartość projektu: 5 479 599,22 zł
Dofinansowanie: 4 296 070,01 zł
Wkład własny: 1 026 193,80 zł

Montaż 476 instalacji solarnych wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, przewodami, urządzeniami magazynującymi i sterującymi dla mieszkańców gminy Zakrzówek. Uruchomienie strony internetowej i innych narzędzi ICT w celu wdrożenia i promocji rozwiązań, usług i produktów czystej energii. Uruchomienie serwisu umożliwiające dokonywanie transakcji on-line.