Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 …