W ewidencji zabytków ujęto:
  • plebanię i organistówkę przy kościele rzymsko – katolickim w Zakrzówku,
  • cmentarz parafialny w Zakrzówku,
  • pozostałości zespołu dworsko – parkowego,
  • budynek dawnego Urzędu Gminy z 1899 w Zakrzówku,
  • młyn wodny i dom młynarza w Zakrzówku,
  • przydrożne kapliczki,
  • kilka domów mieszkalnych i zabudowań gospodarskich,
  • studnie z początku XX wieku w Majdanie Grabina.

Na terenie gminy są trzy kościoły w miejscowościach Zakrzówek, Sulów i Studzianki.


Miejsca pamięci narodowej to pomniki:
  • przy ulicy Wójtowicza w Zakrzówku – ku czci pomordowanych z rąk hitlerowców,
  • przy ulicy Kościuszki w Zakrzówku “W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM NARODOWEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH”