- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Ewidencja zabytków

W ewidencji zabytków ujęto:

Na terenie gminy są trzy kościoły w miejscowościach Zakrzówek, Sulów i Studzianki.


Miejsca pamięci narodowej to pomniki:
  • przy ulicy Wójtowicza w Zakrzówku – ku czci pomordowanych z rąk hitlerowców,
  • przy ulicy Kościuszki w Zakrzówku “W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM NARODOWEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH”