Wójt Gminy Zakrzówek informuje, iż Gmina Zakrzówek zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Zakrzówek zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.  w Urzędzie Gminy Zakrzówek.

Ankieta dla osób zainteresowanych dofinansowaniem przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dostępna jest poniżej lub w Urzędzie Gminy Zakrzówek (pokój nr 3).

Ankiety złożone po terminie nie będą uwzględnione przy ewentualnym składaniu wniosku.

Gmina Zakrzówek będzie realizowała ww. zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Ankieta do pobrania