Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy …

W związku z wymianą pompy głębinowej na ujęciu  wody Zakrzówek-Wieś od dnia 18.09.2023 r. będzie prowadzona procedura chlorowania podchlorynem sodu wody dostarczanej dla miejscowości Sulów …

W związku z powtórzonymi badaniami wody  na sieci wodociągowej Studzianki oraz brakiem przekroczeń parametrów, w dniu 08.09.2023 r. została zakończona procedura chlorowania wody podchlorynem sodu …

W  związku z Postanowieniem nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 29 sierpnia 2023 r., dla miejscowości Rudnik Pierwszy i Zakrzówek Nowy utworzono nowy …

W  związku z Postanowieniem nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 29 sierpnia 2023 r., została zmieniona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Zakrzówku …

       W związku z wykryciem śladowych ilości bakterii coli na sieci wodociągowej Studzianki od dnia 04.09.2023 r. będzie prowadzona procedura chlorowania wody podchlorynem sodu dostarczanej …