W związku z napływającymi  informacjami, że mieszkańców odwiedzają osoby oferujące pomoc, w zakresie pozyskiwania dotacji z Programu “Czyste Powietrze”,  na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków, wskazując, że działają na zlecenie …

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej  gminy.

3. Rodzice dziecka podlegającego ww …

Przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuje, że od dnia 22.08.2022r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy. 

Wnioski przyjmujemy w godzinach pracy tj.: poniedziałek – piątek …

O zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania …

EMISJA TLENKU WĘGLA

W MIESZKANIACH I DOMACH – PRZYCZYNĄ UPAŁ

W dniach, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo wysoka, nagrzewają się dachy, kominy i przewody wentylacyjne …

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Sulów w dniu dzisiejszym tj. 3 sierpnia 2022 r. od godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody …

„NIE –  nowotworom u dzieci”

W ramach prowadzonej kampanii społecznej  na rzecz postępu w onkologii dziecięcej „NIE nowotworom  u dzieci”, która będzie przeprowadzona  na terenie powiatu …

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że od 21 lipca do 04 sierpnia 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych …