Prezes – Józef Potocki

Wiceprezes – Ryszard Kloc

Wiceprezes – Sławomir Kloc

Komendant gminny – Sylwester Rząd

Sekretarz – Anna Toporowska

Skarbnik – Dorota Dziewa

Członek prezydium zarządu- Stanisław Szpyra

Członek zarządu – Witold Babiarz

Członek zarządu – Wacław Błędowski

Członek zarządu – Grzegorz Bożek

Członek zarządu – Piotr Gnat

Członek zarządu – Jan Janik

Członek zarządu – Marek Kowalski

Członek zarządu – Kozak Andrzej

Członek zarządu – Krystian Kozik

Członek zarządu – Bogdan Lemiecha

Członek zarządu – Zbigniew Marzec

Członek zarządu – Tomasz Paszkowski

Członek zarządu – Marcin Rusinek

Członek zarządu – Marcin Sokołowski

Członek zarządu – Michał Sulowski

Członek zarządu – Lesław Witkowski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Tomasz Baran

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Gnat

Członek – Tomasz Rachoń